Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bevordert sociale veiligheid

Werknemers zouden zich veilig moeten voelen op de werkplek, maar helaas is dat niet altijd het geval.

Misstanden zoals pesten, agressie, onderhuidse spanning tot en met (seksule) intimidatie komen vaker voor dan gedacht. Deze situaties kunnen leiden tot kort en langdurig verzuim. Maar hoe pak je zulke situaties aan?

Sociale veiligheid

Een vertrouwenspersoon kan een manier zijn om misstanden zichtbaar te maken en daarmee de sociale veiligheid op het werk te verbeteren. Everybody Groep heeft een breed aanbod op het gebied van werk, zorg en preventie: Andersom Denken. Binnen dat aanbod kunnen bedrijven ook een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Wat kan deze professional precies doen om de werkvloer voor werknemers veiliger te maken? Vertrouwenspersoon Bertil Kuipers beantwoordt onze vragen:

Zijn bedrijven verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben?

“Nee, bedrijven zijn officieel niet verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben, maar ze zijn wel verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Niet alleen in fysiek zin, maar ook qua sociale veiligheid. Het aantrekken van een onafhankelijke professional zoals een vertrouwenspersoon is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast geeft een werkgever hiermee een duidelijke signaal af aan de werknemer: wij willen hier met z’n allen op een professionele en fijne manier werken.”

Hebben veel bedrijven een vertrouwenspersoon?

“Ongeveer de helft van alle bedrijven heeft (nog) geen vertrouwenspersoon, maar de vraag ernaar neemt toe. Dat hangt natuurlijk samen met de actualiteit rondom seksuele intimidatie op de werkvloer. Everybody Groep heeft niet voor niets een vertrouwenspersoon in het Andersom Denken pakket, want hiermee kun je (langdurig) verzuim voorkomen. Steeds meer bedrijven zien de noodzaak van een externe vertrouwenspersoon in en weten ons daarin te vinden.“

Welke problemen kunnen werknemers aan een vertrouwenspersoon voorleggen?

“Werknemers kunnen alle zaken aankaarten, waardoor zij zich onprettig of onveilig voelen in hun werkomgeving. Dat kan variëren van (seksuele) intimidatie, discriminatie, maar ook pesten. Het kan ook zijn, dat een werknemer met persoonlijke dilemma’s worstelt. Dan is het fijn, als je vrijuit je hart kunt luchten bij een externe en onafhankelijke professional. De vertrouwenspersoon kan door deze rolvervulling ook bijdragen aan een betere samenwerking binnen een bedrijf. Werknemers blijven minder lang doorlopen met onderhuidse spanningen. Je kunt dit ook zien als een vorm van preventie.”

Heb je als externe professional enig invloed binnen een bedrijf?

“Een vertrouwenspersoon biedt, als onafhankelijke, een luisterend oor binnen een organisatie. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon ook een sparringpartner van werknemers zijn, die zelf iets willen veranderen aan hun onveilige werksituatie. Dat geldt ook voor conflictsituaties op de werkvloer. Mocht er onverhoopt een patstelling ontstaan binnen een onveilige werksituatie, dan kan de vertrouwenspersoon de werknemer helpen om een officiële klacht in te dienen.
Zijn er meer soortgelijke meldingen zijn over het gebrek aan sociale veiligheid? Dan zal de vertrouwenspersoon dit als een algemeen signaal aangeven bij de directie, zodat dit als een ‘ongewenste situatie’ wordt opgepakt. Een vertrouwenspersoon zal zoveel mogelijk een doofpot-cultuur ontmoedigen.”

Hoe zorg jij als vertrouwenspersoon ervoor, dat een werknemer zijn/haar verhaal in vertrouwen kan doen?

“Dit is regel 1 voor elke vertrouwenspersoon: alles wat iemand aan de vertrouwenspersoon vertelt, wordt vertrouwelijk gehouden. Dat moet ook altijd benadrukt worden!
De werknemer kan erop vertrouwen, dat zijn/haar naam nooit vermeld wordt door de vertrouwenspersoon. Dat geldt trouwens ook de vermeende overtreder of aanstichter van een onveilige situatie. Natuurlijk geldt dit niet bij een ernstig strafbaar feit, zoals verkrachting, doodslag of moord. De vertrouwenspersoon zal dit dan vanzelfsprekend bij de politie melden.”

Meer informatie?

www.everybodygroep.nl/andersom
info@everybodygroep.nl
088-246 04 04

 

Plan
afspraak
088 246 04 60
Contact