Neuro-inflammatie en hoe dit onze hersenen aantast

Neuro-inflammatie tast onze hersenen aan

Neuro-inflammatie tast onze hersenen aan, dit was iets wat bijna ondenkbaar was. Tot voor kort zelfs zeer onbekend bij artsen en onderzoekers. Nu komen steeds meer onderzoekers tot de ontdekking dat neuro-inflammatie niet alleen een grote oorzaak is van depressie en/of OCD, maar ook van Alzheimer, dementie, Parkinson en MS. 

Hieronder staan de meest kenmerkende symptomen van neuro-inflammatie. Hierbij moeten we wel opmerken dat er meestal zo snel andere klachten bijkomen (o.a. chronisch vermoeid zijn, spierpijnen, fibromyalgie, depressies en andere psychische klachten, etc.) dat de onderstaande klachten vaak een klein onderdeel zijn van alle klachten die je al ervaart.

 • Hersenmist (brain fog);
 • Onduidelijke gedachten;
 • Hersenvermoeidheid bevorderd door systemische ontstekingen;
 • Laag uithoudingsvermogen hersenen;
 • Trage en wisselende mentale snelheden;
 • Verlies van hersenfunctie na trauma;
 • Hersenvermoeidheid en slechte mentale focus na maaltijden:
 • Hersenvermoeidheid bevorderd door chemicaliën, geuren en verontreinigende stoffen.

Nog niet zo lang begrijpen we dat neuro-inflammatie de oorzaak is van Alzheimer

Nog niet zo lang begrijpen we dat een langdurige neuro-inflammatie, naast dat het onze hersenen aantast, de oorzaak is van Alzheimer. Deze ziekte heeft daarom ook de nieuwe duiding van diabetes type 3 gekregen. Altijd werd gedacht dat de ophopingen van neurofibrillaire tangles en bèta-amyloïde plaques de oorzaak waren van Alzheimer. Maar na grondig onderzoek is gezien dat de tangles en bèta-amyloïde pas ontstaan na de chronische neuro-inflammatie en een gevolg daarvan is. Neuro-inflammatie geeft echter zoveel meer schade in het lichaam, dit is iets wat we eigenlijk pas net allemaal ontdekken. Het speelt niet alleen een rol bij MS, Parkinson, maar ook bij depressie en OCD. Daarom is het raadzaam om in plaats van cognitieve therapie gecombineerd met medicaties, nieuwe therapieën te ontwikkelen die de oorzaak van al deze klachten aanpakken.

Neuro-inflammatie begint ook in de darm!

In het ontstaan van neuro-inflammatie zijn vier stadia te zien.

 • De inflammatie in de darm is het eerste stadium;

Deze ontstaat door de bovengenoemde immuniteitsreacties op indringers en toxines. Door deze ontstekingsprocessen verandert het eiwit alfa synucleïne van vorm. Wat normaal geen probleem is zolang de grampositieve en gramnegatieve bacteriën totaal in balans zijn. Dan kan dit eiwit niet uit het darmmilieu ontsnappen en geen verdere schade aanrichten. Is er een dysbiose (disbalans) dan kan dit leiden tot een leaky gut. Omdat de tight junctions beschadigd raken kan het alfa synucleïne eiwit ontsnappen uit het darmmilieu. Het migreert vervolgens ongehinderd door het hele centrale zenuwstelsel naar de hersenen. Omdat het lichaam het afwijkende eiwit niet herkent, volgt er een ontstekingsreactie die uiteindelijk chronisch wordt. 

 • In het tweede stadium raakt de hersenstam ontstoken en ontstaan er vroege Parkinson symptomen zoals slaapstoornissen en depressie;
 • Het typerende van het derde stadium is dat de dopamine producerende cellen ontstoken raken wat de typische motoriek van Parkinson verklaart;
 • In het vierde stadium raken ook de executieve hersengebieden ontstoken, hierdoor ontstaan er cognitieve problemen zoals ongeremdheid.

Als je dit proces volgt met MRI’s bij proefpersonen, dan is duidelijk te zien dat de inflammatie voor de symptomen van Parkinson uitgaat.

Bij MS en OCD is het onderliggende proces precies hetzelfde

Alle klachten beginnen met ontstekingen in een darmmilieu en een dysbiose waaruit een leaky gut ontstaat. Leaky gut de oorzaak van neuro-inflammatie

Hieruit ontstaat neuro-inflammatie en deze dereguleert vervolgens de totale darm-microbioom-hersen-as (DMH-as). De low grade inflammation (chronisch laaggradige ontstekingen) kun je overigens opsporen door verschillende ontstekingsparameters in het bloed te laten testen. Deze parameters zijn dan blijvend licht verhoogd en zorgen voor de afbraak van de darmwand en andere weefsels. Normaliter beschermt de poortwachter (bloed-hersenbarrière) het brein tegen het binnendringen van toxines. Deze functie wordt echter sterk verminderd door de influx van cytokines (ontstekingsstofjes). Door de vermindering van functie kunnen eiwitten en andere stoffen moeiteloos langs de zenuwen de hersenen in migreren. In dit proces laten ze zoals omschreven een spoor van ontstekingen achter.

Bepaalde immuuncellen in de hersenen worden geactiveerd

De volgende stap is dat bepaalde immuuncellen in de hersenen zoals de microglia worden geactiveerd en op hun beurt gaan zij reactieve zuurstofdeeltjes (ROS) produceren. Deze brengen dan schade aan de diverse hersengebieden. De verschillende cytokinen, interleukine-1 bèta (IL-1β), interleukine-6 (IL-6), en tumornecrosefactor alfa (TNF-α) zorgen ervoor dat de ontsteking zich verergert en nog verder uitbreidt. Door de aanwezigheid van al deze cytokinen kunnen de microglia, hoewel ze hyperactief raken, niet meer goed hun werk doen. Wanneer ziekteverwekkers rechtstreeks in de hersenen worden geïntroduceerd of toch de bloed-hersenbarrière passeren, moeten de microglia onmiddellijk kunnen reageren om ontstekingen te voorkomen en de pathogenen te vernietigen voordat ze het hersenweefsel beschadigen. 

Door de voortdurende ontstekingsreacties en de daarbij aanwezige cytokinen ruimen ze bijvoorbeeld geen amyloïde meer op. Zowel gezonde mensen als mensen met de ziekte van Alzheimer maken amyloïde aan. Dit vormt de plaque die men veel ziet bij de ziekte van Alzheimer. De plaque blijft zich ophopen zolang de laaggradige ontsteking actief blijft. Als dit niet bij de basis in de darm herstelt dan blijft het ziektebeeld zich verder ontwikkelen.

Deregulatie van de DMH-as kan ontstaan als gevolg van veroudering, hersentrauma of auto-immuunziekten

Deregulatie van de DMH-as kan niet alleen ontstaan als gevolg van veroudering, stress en/of auto-immuniteit, maar ook van hersentrauma’s. Dit laatst is helaas vaak over het hoofd gezien door artsen. Wanneer er bij hersentrauma’s gericht gewerkt wordt aan deze deregulatie, daardoor geen neuro-inflammatie ontstaat, kan verdere schade aan de hersenen sterk worden beperkt. 

Ook medicaties, antibiotica, toxines, ongunstige microben, virussen, bacteriën in de voeding, verkeerde voeding. Maar ook bewegingsarmoede, luchtvervuiling en/of passief meeroken kunnen de DMH-as zeer onder druk zetten en zo het darmmicrobioom beschadigen.  Dit alles kan je  gezondheid sterk ondermijnen. Natuurlijk speelt overerving en genetische gevoeligheid een rol, maar alleen in combinatie met de kwaliteit van het epigenetisch milieu. Dat betekent dat welke genetische overerving wij ook hebben, de genen geen negatieve uiting hoeven te ontwikkelen. Daarom is het zo nodig dat wij onze voeding, beweging, stress, sociale contacten, emoties en een hele reeks andere epigenetische factoren op een gezonde manier (d.w.z. zonder medicaties) veranderen. 

Dat is nu het mooie van epigenetica! Hiermee zijn we in heel veel gevallen geen slachtoffer meer van onze eigen negatief verworven genetica en kunnen wij het heft in eigen handen nemen. Precies daar kunnen onze therapeuten samen met u aan het werk gaan.

Een goede behandeling en preventie begint dus altijd bij het immuunsysteem in de darm. Niet alleen bij moeilijk te behandelen neurodegeneratieve aandoeningen zoals Parkinson, Alzheimer en Multiple Sclerose, maar dus ook bij hersentrauma’s. Hierbij moeten we wel vermelden dat het belangrijk is om bij deze ziekten/trauma’s in een vroeg stadium in te grijpen. Echter, verbetering is altijd mogelijk.

Samenwerken?

Wil je met onze integrale medische specialisten samenwerken aan de optimalisering van je gezondheid? Bel ons dan gerust, wij kijken er naar uit om samen met jou, je gezondheid te herstellen!

Plan
afspraak
088 246 04 60
Contact