Hoe komt het dat men zoveel meer psychische klachten heeft?

Hoe komt het dat men zoveel meer psychische klachten heeft?

Toename van psychische druk: deel 1

Waarom heeft men zoveel meer psychische klachten? Afgelopen week werd er veel aandacht besteed aan de groeiende psychische klachten, vooral ook bij de jeugd. Eén op de 7 jongeren ervaren psychische klachten. Maar ook bij volwassenen wordt de psychische druk steeds groter en zijn psychiatrische diagnoses steeds meer aan de orde. Ook op de werkvloer valt menig werknemer om door stress- en angstgerelateerde klachten. Het RIVM verwacht in 2040 dat psychische klachten de grootste kostenpost gaan zijn in de gezondheidszorg. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-05/011281_120429_RIVM%20Brochure%20Mentale%20Gezondheid_V7_TG.pdf

De grootste redenen hiervoor zou onder andere zijn de snel veranderende wereld, de digitalisering, de enorme social media druk en de verhoogde prestatiedrang. Dit kan zowel in het privéleven als in je carrière een grote rol spelen.

De snel veranderende wereld is absoluut ook een reden voor de hausse aan psychische klachten

Dat deze snel veranderende wereld een reden is voor de hausse aan psychische klachten, is volgens de lifestyle specialisten van de Everybody lifestyle centers maar gedeeltelijk waar. Door de decennia heen zijn er echter geregeld periodes geweest waarin het leven ook zeer snel veranderde. Toch was dit nooit een reden om een dergelijke grote vermeerdering aan psychische klachten te laten ontstaan. 

Als we de jaren 60 als voorbeeld nemen, werd toen seksualiteit ineens bespreekbaar en kon men zich ineens hierin vrij uiten. Muziek veranderde, menige waarde en/of omgangsnorm werd overboord gegooid, relaties tussen man en vrouw veranderde sterk en de auto’s werden sneller. Drugsgebruik deed zijn intrede en vooral het alcoholgebruik bij jongeren. Mannen mochten zich ineens anders gaan kleden en haren mochten langer gedragen worden. Vrouwen gingen zich emanciperen en de man mocht gevoeliger worden. Dagen op een festival dansen kon ineens. Werken? Moest dit echt? 

Omgevingen en leefwerelden veranderen constant door de eeuwen heen en vaak ook in een rap tempo. Problemen waren er net zo goed, soms was de leefwereld waarin kinderen moesten opgroeien keihard. Ouders namen het niet zo nauw en zeker niet in de vorige eeuwen. Mishandelingen waren meer een regelmaat dan een uitzondering. Maar ook seksueel misbruik, onderdrukking, liefdeloosheid en hard werken (ook als kind).

Vele kinderen in die tijd ervoeren een hoge mate van “early life stress”

Kinderen in vroegere tijden hadden het vaak zwaar thuis er waren natuurlijk ook hele fijne gezinnen. Hiermee willen wij de problemen van de jeugd van nu absoluut niet bagatelliseren. Maar de early life stress, onveiligheid, armoede en de onrust waarmee kinderen destijds in opgroeiden was ook intens. Er over praten deed je niet want velen maakte het thuis mee en geheimen bleven in het gezin. Geen leraar die opstond en een melding maakte, ook al kwamen de kinderen soms bont en blauw de klas binnen. Was er überhaupt een kinderbescherming in die tijd?  Zelfs nog in de jaren 60 tot begin jaren 90, kwam dit zeer regelmatig voor. Ook op de werkvloer waren de eisen die werden gesteld aan de werknemer in vroegere tijden vele malen strikter en vaak ook zwaarder dan hoe de werknemer nu zijn werk kan doen. Maar toch heeft dit nooit geleid tot een dergelijke vermeerdering van psychische klachten.

De geest is zeer veerkrachtig en groeide in tempo mee met de veranderende wereld. Mits de geest die veerkracht kan behouden natuurlijk en daar zit dan ook meteen de clou volgens ons!

In het lichaam gaat het er om wat stress met je doet en hoe deze je biochemische systeem en hormonen kan ontregelen

De jeugd en volwassene van nu ervaren dezelfde stress, onveiligheid en onrust, alleen de oorzaken daarvan zijn veranderd. Toch gaat het in het lichaam er alleen maar om wat stress met je doet en hoe deze je biochemische systemen en hormonen kan ontregelen. Waardoor de stress dan komt en welke omgevingsfactoren dit veroorzaakt doet er voor een lichaam eigenlijk niet toe. We kunnen dus beter naar de reden kijken waarom nu de biochemische systemen en hormonen wel worden ontregeld en vroeger vele malen minder. 

Vanuit de blog darmmicrobioom van de Everybody groep weten we dat early life stress heel veel fysieke problemen later kan veroorzaken. Wat is dan de precieze link in het ontstaan van al die psychische klachten van nu? Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de relatie tussen voeding en de werking van de darm bepaalt hoe het brein functioneert. Vele klachten in onze hersenen, dus ook psychische klachten en/of ernstige ziekten vinden hun oorsprong in verkeerde voeding en een niet juist werkend darmmicrobioom. 

Wil je de hausse aan psychiatrische patiënten in 2040 voor zijn er nieuwe interventies nodig volgens de laatste wetenschappelijke onderzoeken

Onze lifestyle specialisten hebben deze nieuwe interventies ontwikkeld en willen deze graag zoveel mogelijk inzetten. Wil je de hausse aan psychische patiënten in 2040 voor zijn en wil jij je werknemer of jezelf helpen in psychisch gerelateerde klachten? Dan kun je altijd contact opnemen met een Everybody lifestylecenter in je buurt. Lees vooral over de werkelijke oorzaak van de psychische klachten in deel 2 van dit artikel: Psychische klachten en de relatie met voeding.

Plan
afspraak
088 246 04 60
Contact