gecombineerde leefstijlinterventie

Gecombineerde leefstijlinterventie en gezondheid

Gezond leven begint bij gezonder eten, goed slapen en zowel lichamelijk als mentaal fit zijn. Om deze doelen te kunnen bereiken is vanuit een Nationaal Preventie Akkoord een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in het leven geroepen. Onderstaand artikel legt uit wat een GLI inhoudt, voor wie het bedoeld is. Daarnaast geven we uitleg over de betrokken professionals en hun specifieke kennis.

Wat is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) precies?

Vanaf 1 januari 2019 wordt de GLI vergoedt vanuit de basisverzekering. Enkel een GLI die bewezen effectief is gebleken komt in aanmerking voor vergoeding. Het is een tweejarige behandeling, waarbij mensen met gezondheidsrisico’s begeleiding krijgen om een gezonde levensstijl te bevorderen.

Een GLI is daarnaast toegespitst op het realiseren van gewichtsafname in combinatie met een gezonde leefstijl. Deze doelen worden behaald door middel van gezonder eten, beweging en het veranderen van het gedrag. Een GLI-programma vormt onderdeel van het Nationaal Preventie Akkoord, waarbij maatregelen de gezondheid van deze personen aanzienlijk weet te bevorderen. Ook komen achterliggende patronen aan het licht, zoals eventuele psychische beweegredenen. Door het hele totaalpakket, gedurende twee jaar goed in het oog te houden, is de kans van slagen veel groter.

Voor wie is een  gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) aan te raden?

Volwassen die te kampen hebben met overgewicht, waarbij een BMI van 25 of hoger als overgewicht wordt geteld. Daarnaast is vaak een risico aanwezig, zoals diabetes, hart en vaatziekten, slaapproblemen en/of artrose. Ook volwassen met obesitas komen in aanmerking, waarbij een BMI van 30 of hoger aanwezig is.

Het ministerie van VWS heeft hier een groot budget voor vrij gemaakt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een berekening gemaakt. Hieruit blijkt dat ongeveer 28 procent van de bevolking, tussen de 18 en 75 jaar in aanmerking kunnen komen voor Gecombineerde leefstijlinterventie.

Momenteel zijn er door het RIVM onder andere drie programma’s geaccepteerd genaamd: CooL, SLIMMER en BeweegKuur. Deze programma’s bestaan allemaal uit hun eigen onderdelen, maar hebben een gemeenschappelijk doel en dat is het ontwikkelen van duurzame gedragsverandering. Duurzame gedragsverandering op de langere termijn is één van de beste uitkomsten die hieruit kan voortvloeien. Al deze programma’s hebben ook de aspecten beweging, slaap, voeding en stressmanagement in het pakket.

Bovendien is naast het overgewicht en de eventuele gezondheidsrisico’s, motivatie een belangrijke criteria om te beoordelen of je in aanmerking komt voor deelname aan een GLI. Motivatie vormt een zeer belangrijk onderdeel, omdat dit zorgt voor een blijvende en positieve verandering in je leven, zelfs op de langere termijn.

Welke professionals zijn betrokken?

Bij de uitvoer van een GLI, kunnen meerdere professionals betrokken zijn. De eerst betrokken professional is de bedrijfsarts, huisarts of de huisartsenpraktijk. De arts verwijst vaak door naar de gespecialiseerde professionals die de GLI uiteindelijk gaan uitvoeren. Naast het doorverwijzen, ontvangt de arts naderhand een terugkoppeling van de professional. De arts is niet de persoon die de GLI uit gaat voeren en ontvangt geen vergoeding vanuit de basisverzekering.

De uitvoerders van GLI bestaan uit diëtisten, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Het programma kan in teamverband, maar ook individueel worden aangeboden door een erkende GLI-professional. Het is van belang dat de professional voldoet aan de geldende eisen.

Heb je interesse in een gecombineerde leefstijlinterventie? De artsen, therapeuten en specialisten van Everybody Lifestyle Centers werken met elkaar samen om uw leven zo gezond en gelukkig mogelijk te maken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor eventuele verdere informatie.

Plan
afspraak
088 246 04 60
Contact